CDA Gilze en Rijen< Naar CDA.nl

 
     

Buurt Bewust Bijeenkomst
Steun ons / word lid
Programma's
Contact

 

CDA Lokaal Actueel
 
Voor een ieder die ons volgt, wij zijn terug te vinden op https://www.cda.nl/noord-brabant/gilze-rijen/. 
Zet ons voor de zekerheid in uw favorieten.
 
 
 

Na vele vele jaren gaat het nu toch gebeuren. CDA Gilze en Rijen stopt zijn website bij Qsite en gaat verder onder de landelijke site van het CDA. Wij zijn Qsite dankbaar voor de jarenlange goede en betrouwbare ondersteuning, maar met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht hebben wij, als nieuw bestuur, toch gekozen voor deze stap. Onze trouwe bezoekers danken wij voor al die jaren dat zij onze site bezochten en wij hopen dat u ons ook op de nieuwe site weer zult volgen. Vanaf heden zijn wij te vinden op https://www.cda.nl/noord-brabant/gilze-rijen/. 

 

 

                                                                                                                          17-5-2017

CDA lokaal  en armoedebeleid.

In de gemeenteraadsvergadering van 8 mei jl. werd door de fractie van de PvdA een motie ingediend met het verzoek aan het college, de mogelijkheden te onderzoeken om de zogenaamde Klijnsmagelden bij de juiste doelgroep (kinderen) terecht te laten komen.

Deze motie is door vier partijen in de gemeenteraad verworpen. Het was niet de eerste keer dat er over het armoedebeleid in onze gemeente is gediscussieerd. Ook in het verleden is dit beleid op aandringen van de PvdA- fractie herhaaldelijk op de politieke agenda geplaatst, met telkens hetzelfde voor hen negatieve resultaat. Lees verder

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                            4-5-2017

Algemene Ledenvergadering.

Wooensdag 10 mei vindt in het cultureelcentrum "De Boodschap" te Rijen de Algemene Ledenvergadering plaats van het CDA afdeling Gilze en Rijen. Het bestuur zal zich dan verantwoorden over het gevoerde beleid van de afgelopen periode en zal een voorzet geven op de activiteiten die worden of zijn gestart in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Alle leden, maar ook geïntereseerden, zijn hierbij van harte welkom. U kunt die avond uw stem laten horen over het gevoerde of te voeren beleid, maar ook uw inbreng geven voor het komende partijprogramma, de kieslijst of de campagne. Het is zelfs mogelijk om u als kandidaat, commissielid of vrijwilliger aan te melden. De avond begint om 19.30 uur met koffie en van 19.45 uur tot maximaal 22.00 uur hopen we op een goede en vruchtbare vergadering.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                            10-4-2017

Geanimeerde discussie bij CDA buurt bewust bijeenkomst.

Vliegcontouren beperken ontwikkelingen in Molenschot.

Het leven is niet slecht in Molenschot. Maar de leefbaarheid kan belemmerd worden als er onvoldoende gebouwd wordt om de jeugd in het dorp te kunnen houden. Dat is de boodschap die het CDA te horen kreeg bij de Buurt Bewuste Bijeenkomst.

Hoewel niet heel veel Molenschotters de moeite hadden genomen om hun mening te komen ventileren, waren er genoeg om een duidelijk beeld te schetsen van de situatie in Molenschot. Voor vertegenwoordigers van bestuur en fractie van het CDA was duidelijk waar de schoen wringt.

De vliegcontouren, die bepaald zijn door de overheid, beperken de bouwmogelijkheden van de Molenschotters. Hierdoor is het lastig voor jonge starters om in het dorp te blijven of om terug te keren. Op lokaal gebied heeft het gemeentebestuur weinig invloed op de contouren. Er wordt erg getwijfeld of deze niet kleiner kunnen. Voor CDA-lokaal reden om te proberen hun invloed bij de partij op landelijk terrein aan te wenden.

Is het niet mogelijk voldoende Molenschotters te binden aan hun leefgemeenschap, dan dreigt het lastig te worden om de verenigingen en de school in stand te houden. Daarom is het nodig om ook op termijn de huidige situatie tegen de vergrijzingsgolf in in stand te houden.

Gepleit werd ook voor de woonscan, die ouderen vaak met geringe aanpassingen in staat stelt langer thuis te blijven wonen. Het lijkt niet erg rendabel om zorgwoningen binnen Molenschot te realiseren.

Verder is men tevreden, voldoende bedrijvigheid, feesten, campings, vijf levende buurtverenigingen en een uitstekend functionerende Stichting Dorpsbelang. Daarnaast beschikt Molenschot in de Molenwiek over een mooie accommodatie, waar deze avond dan ook plaats kon vinden.

Voor het CDA lokaal leverden de gesprekken goede input op voor het nieuwe verkiezingsprogramma. Gespreksleider Ton Sprangers was dan ook tevreden over de opbrengst, en de sfeer was zodanig dat na afloop nog even informeel werd nagepraat aan de bar.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                      27-3-2017

U komt toch ook?
BUURT BEWUST BIJEENKOMST voor Molenschot

Op woensdag 5 april aanstaande houdt CDA Lokaal de Buurt Bewust Bijeenkomst voor Molenschot.  Bent u betrokken bij wat in Molenschot speelt? Dan is deze bijeenkomst ook voor u!

Waar en wanneer?
Wij nodigen de inwoners van Molenschot van harte uit bij de MFA De Molenwiek, Schoolstraat  25 in Molenschot. De bijeenkomst duurt van 20.00 – 21.30 uur, waarbij inloop vanaf 19.30 uur mogelijk is. Lees verder

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                      22-3-2017

DANK AAN ALLE CDA-STEMMERS

 In Gilze-Rijen heeft het CDA de grootste winst geboekt bij de verkiezingen. Dit sluit aan bij de  landelijke tendens, en hierdoor hoopt het CDA weer regeringsverantwoordelijkheid te kunnen gaan nemen.

 Ook in Gilze-Rijen heeft het CDA goede zaken gedaan en het is alle kiezers dankbaar voor het gestelde vertrouwen. Gelukwensen gaan naar de VVD, die weliswaar 5% inlevert, maar wel de grootste partij blijft in Gilze-Rijen. Na de PVV is het CDA de derde partij geworden, ten koste van de SP.

 Het biedt een goede opstap naar de raadsverkiezingen in 2018. Het lokale CDA is al begonnen met de eerste stappen in de richting van een kandidatenlijst en een programma. Nadat al een aantal buurtbewuste bijeenkomsten is georganiseerd in Gilze en in Rijen, zal binnenkort  Molenschot bezocht worden en later dit jaar Hulten. Hierdoor wil het CDA Lokaal een programma opstellen dat aansluit bij de wensen van de inwoners.

 In Gilze-Rijen is het CDA al een groot aantal jaren coalitiepartij met wethouder Rolph Dols. De constructieve fractie hoopt volgend jaar beloond te worden voor het consistente beleid en opnieuw winst te boeken. We houden u graag op de hoogte. U kunt via info@cda-gilzerijen.nl ons bereiken voor vragen of als u ons wilt ondersteunen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CDA Lokaal en de Tweede Kamer verkiezingscampagne.

De landelijke verkiezingen staan voor de deur. De campagne wordt meer en meer zichtbaar. Op diverse plaatsen verschijnen posters, er wordt gefolderd of men staat met vrijwilligers op de markt. In Gilze en Rijen blijft het over het algemeen vrij rustig op dit gebied. We kennen in onze gemeentelijke politiek dan ook maar 3 landelijke partijen en dat terwijl er 31 partijen zich hebben aangemeld voor de a.s. verkiezingen. Hoe ga je hier als gemeente mee om, hoe faciliteer je nu de eventueel binnen komende vragen aangaande de campagne? De lokale besturen van de 3 landelijke partijen zijn eenvoudig te benaderen. Daar kun je dan nog afspraken mee maken, maar die andere 28, hoe zit het daarmee? Wat zijn hun wensen in deze campagnetijd?  De gemeente zorgt voor borden op 10 zichtbare locaties zodat men zijn verkiezingsposters op kan plakken, maar naar één week zit daar al geen structuur meer in. Iedereen doet maar wat. Maar heeft dit dan nog wel zin? Vindt de politieke strijd  tijdens deze campagne niet plaats in de krant, op radio en tv en niet te vergeten de sociale media in plaats van op de straat? CDA Lokaal denkt van wel. Natuurlijk zullen wij als CDA nog wel poster plakken of raamposter plaatsen, maar de meeste aandacht zal uitgaan naar zomaar een gesprekje op straat of een bericht via facebook, twitter en e-mail. U kunt ons en de CDA standpunten natuurlijk ook zelf benaderen. Ze zijn te vinden op www.cda-gilzeenrijen.nl , www.cda.nl , @CDAgilzerijen, @cdavandaag en https://www.facebook.com/CDA-Lokaal-Gilze-en-Rijen-458083400975561/ .

15 Maart verkiezingen. U gaat toch ook stemmen!!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                    11-3-2017

CDAlokaal GILZE EN RIJEN STAAT VOOR GOEDE ONDERWIJSHUISVESTING.      

Onderwijshuisvesting in de gemeente Gilze-Rijen.

Hoe ga je als openbaar bestuur om met schoolgebouwen als het aantal leerlingen niet meer toeneemt? Dat is een lastige vraag. Al onze leerlingen hebben recht op goed onderwijs in een goed gebouw. Dat staat buiten kijf en daar ontvangen we als gemeente ook geld voor. De afgelopen jaren zijn er in Gilze-Rijen dan ook vele miljoenen euro’s geïnvesteerd in het vernieuwen van de onderwijshuisvesting. Alleen voor de Burgemeester van Mierloschool is dat niet gebeurd. Tijdens ons bezoek aan deze school zijn we geschrokken van de slechte staat waarin het schoolgebouw verkeert, hier moet snel iets gebeuren. Naast een investering van Nuwelijn zal ook de gemeente moeten bijdragen in de kosten.

Je zou zeggen, dat je er dan bent. Maar wat te doen als ouders het ene jaar meer kiezen voor die ene school en het andere jaar weer voor die andere? Dan ontstaat er bij die ene school krapte en bij die andere ruimte. Moet je als gemeente dan telkens bijbouwen als een school daardoor krapte ondervindt? Als CDA-fractie hebben we deze vraag uitvoerig besproken en zijn we op bezoek geweest bij De Vijf Eiken school, waar dit probleem momenteel speelt. Uitgaande van alle ruimte in de scholen in de gemeente, hebben we al vastgesteld, dat dat voldoende is. Daarvoor ontvangen we ook het geld van het Rijk. Voor extra ruimte als gevolg van tussentijdse schommelingen moeten we de burgers van Gilze-Rijen vragen dieper in de buidel te tasten. Dat willen we niet. Er is voldoende ruimte en als er toch bij een school wat krapte ontstaat, dan kan door samenwerking met een andere school dat probleem worden opgelost. Tussentijdse schommelingen betekenen immers krapte aan de ene kant en ruimte aan de andere kant. Als schoolbesturen aanpassingen willen doen door bijvoorbeeld het plaatsten van portocabins op eigen terrein dan is dat vanzelfsprekend hun eigen verantwoordelijkheid. Voor alle leerlingen in onze gemeente moet goed onderwijs zijn in goede gebouwen. Daar staan we voor!

Janet Frankemölle (CDA)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                        16-1-2017  

CDA Lokaal begint al met voorbereidingen raadsverkiezingen 2018.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden.

Hoewel het nog ver weg lijkt, is CDA Lokaal al bezig met de voorbereidingen op het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst 2018. Op een aantal Buurt Bewuste Bijeenkomsten zijn al veel ideeën en wensen van bewoners van onze gemeente verzameld, die het CDA graag in zijn programma zal opnemen. Ook zijn al diverse gesprekken gevoerd met inwoners, die geïnteresseerd zijn om binnen het CDA een rol te vervullen.

Het traject naar de verkiezingen vraagt veel zorgvuldigheid. Allereerst is het van belang, dat er een realistisch verkiezingsprogramma tot stand komt. Daar is veel informatie voor nodig, die verenigingen en belangenorganisaties ons aanleveren. Uiteindelijk wordt met de (steun)leden een aantal bijeenkomsten gehouden om het programma in de steigers te zetten, waarna de leden aan het eind van het kalenderjaar 2017 dit bekrachtigen. Lees verder.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                         3-1-2017

Ook in 2017 middenin de samenleving.

Terugblik CDA lokaal op politieke activiteiten in 2016.

Het jaar 2016 was politiek een bewogen en belangrijk jaar. Op de agenda van de raadsvergaderingen stond de ontwikkeling van een aantal grote projecten in onze gemeente. Het CDA is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van o.a. het centrumplan Gilze waarover in de raadsvergadering van 19 december j.l. een besluit is genomen. Een belangrijk stap vooruit, zeker voor de inwoners van Gilze. Lees verder.

 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                      19-12-2016

CDAlokaal Gilze en Rijen tegen stikstofverordening provincie.

De CDA fractie in de gemeenteraad van Gilze en Rijen staat vierkant achter de CDA Statenfractie waar het gaat om de Verordening Stikstof in Noord-Brabant.

Met de Statenfractie zijn wij van mening dat de Verordening Stikstof van tafel moet.

Dat de landbouw moet vernieuwen én verduurzamenis ook de mening van het CDA in Gilze en Rijen. De samenleving verandert en stelt anno 2017 andere eisen aan volksgezondheid, milieu en dierenwelzijn dan in de vorige eeuw. Lees verder

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                                                   13-11--2016

CDA GILZE EN RIJEN tevreden over begroting 2017

                 

In de raadsvergaderingen van 31 oktober en 8 november j.l. is de begroting 2017 van onze gemeente behandeld. Een sluitende begroting met ook een positieve doorkijk t/m 2021, waarbij veel wensen en verkenningen zijn doorgerekend en passen in het meer jaren perspectief. Een begroting waarbij de lasten voor onze burgers in 2017 slechts minimaal ( 0,45 % ) stijgen. Met deze geringe lasten stijging blijft Gilze en Rijen tot één van de goedkoopste gemeente van ons land behoren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze begroting unaniem door alle politieke partijen werd goedgekeurd, met een speciaal woord van lof voor onze CDA wethouder Dols van financiën. Lees verder

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                                                   10-11-2016

Buurt Bewuste Bijeenkomst geeft veel suggesties.

 Op woensdag 2 november hield CDA Lokaal de vierde Buurt Bewust Bijeenkomst. De toekomstige bestemming van het  huidige zwembad en andere zaken, die spelen in deze wijk van Rijen, zoals invulling van het terrein van de voormalige De  Kring  waren onderwerp voor deze bijeenkomst. CDA Lokaal hoort graag wat er leeft in onze gemeente, en wat de lokale politiek volgens de bewoners op haar agenda zou moeten zetten. In aanwezigheid van de voltallige fractie en  wethouder Rolph Dols bestond een groot gedeelte van de avond uit discussie over de toekomst van het huidige zwembad. Uiteraard was er nog geen kant-en-klare oplossing, maar CDA Lokaal zal nogmaals de buurtbewoners benaderen met enkele suggesties. Het meeste weerklank vond het idee om buitenactiviteiten een plaats te geven, met nadruk op ontspannende, spel- en sportactiviteiten in een groene omgeving.  Ook werd gesproken over schoollocaties. Duidelijk is dat de gemeente geen lokalen bij zal bouwen, en dat er dus met de huidige beschikbare locaties (breed gezien) oplossingen gevonden moeten worden voor de Vijf Eikenschool. Over de Kringlocatie werden enkele suggesties gegeven. Eén ervan is om semi-permanente bouwunits te plaatsen waar tijdelijk woonbestemming op kan komen, bijvoorbeeld voor tien jaar, waarna ze weer op een andere plaats benut kunnen worden. Er werd aangegeven de toekomstige omzetting naar een 30 km-zone absoluut geen prioriteit te geven. Uitstel hiervan kan mogelijk eerst andere knelpunten in de gemeente oplossen.         Meer informatie
Wilt u meer informatie over de Buurt Bewust Bijeenkomsten, of over CDA Lokaal in het algemeen? Wilt u als (steun)lid ons komen versterken? Kijk dan op onze website www.cda-gilzerijen.nl, of volg ons op Twitter en Facebook.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                                                               30-10-2016

Iedereen doet er toe.

Woensdag 2 november organiseert CDA-Lokaal weer een Buurt Bewust Bijeenkomst. Deze keer zijn we in Rijen-West en wel in CC De Boodschap (zaal 8 - Oase), Nassaulaan 62-64, 5121 BC Rijen. Aanvang 20.00 u. tot 21.30 u. U kunt vrij binnenlopen vanaf 19.30 u. De onderwerpen kunt u zelf inbrengen, maar klik op bijgevoegde link en wij geven u vast enkele onderwerpen.CDA-UITN-BBB-AVOND-A5-4-TROPICAL-B.pdf

Meer informatie, volg ons op Facebook en Twitter.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                CDA Lokaal Gilze en Rijen is op zoek naar uw mening.


CDA Lokaal Gilze en Rijen staat dit jaar weer op de Rijense jaarmarkt en gaat op zoek naar

uw mening over de toekomst van het oude zwembad/Magriethal, het kruispunt Hannie Schaftlaan /

Mosstraat, de Mary Zeldenrustlaan en de blijverslening. Ja, eigenlijk alles wat u maar inbrengt.

Voor meer informatie start de video CDA JAARMARKT PROMO.mp4.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Langer zelfstandig thuis wonen stap dichterbij

CDA blij met Verordening Blijverslening Gilze en Rijen

Woning verbouwen met hulp van de gemeente.        

Op initiatief van de fractie van het CDA hebben wij samen met de fractie van de VVD in de gemeenteraad van Gilze en Rijen onlangs een motie ingediend voor het beschikbaar stellen van de zogeheten blijverslening. Deze motie is ondersteund door alle partijen in de gemeenteraad van Gilze en Rijen. Wij danken het college voor de snelle aanpak en uitvoering van onze motie. Gilze en Rijen is hiermee één van de eerste gemeenten in ons land die het verstekken van een blijverslening mogelijk maakt. Lees verder 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CDA FRACTIEVOORZITTER JAC WOUTERS BESCHOUWT DE ACTUALITEIT

De zomervakantie 2016 nadert met rasse schreden dus waren de afgelopen week de laatste commissievergaderingen van het politieke jaar 2015/2016.

Laat ik beginnen met een kwalijke vergissing in BN De Stem van 5 juli jl  waarin Zorgcentrum St. Franciscus in Gilze werd neergezet als één van de 150 zorgcentra waarin de geleverde zorg niet op orde zou zijn. Niets is minder waar. Lees verder
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uitnodiging Buurt Bewust Bijeenkomst Rijen Centrum.

CDA lokaal nodigt de bewoners van Rijen Centrum en natuurlijk ook andere belangstellenden uit voor een BBB. Voor meer informatie start de video CD-PROMO-BBB-RIJEN CENTRUM.mp4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

CDA Lokaal krijgt veel huiswerk mee uit Gilze

Betrokken bewoners bij Buurt Bewuste Bijeenkomst

In de gastvrije Irish Pub aan de Nieuwstraat in Gilze hield CDA Lokaal zijn tweede Buurt bewuste bijeenkomst. Het doel van deze bijeenkomst is om te weten wat er bij de inwoners van de verschillende buurten en kernen leeft. Dit kan directe actie voor de partij betekenen, maar ook als input voor de volgende verkiezingsperiode dienen. Lees verder

 
     

Uitnodiging Buurt Bewust Bijeenkomst Gilze.

CDA lokaal nodigt de bewoners van Gilze en zijn buitengebied van harte uit voor een BBB. Voor meer informatie start de video CDA-PROMO-BBB-GILZE.mp4

   
   

Speelbos mooi voorbeeld van Lokale Kracht.

CDA Lokaal actief op Boomfeestfag in Gilze.

Zoals in de eerste Buurt bewuste Bijeenkomst die CDA Lokaal heeft georganiseerd al duidelijk is geworden, hechten inwoners van onze gemeente veel waarde aan het openbare groen en de vele natuurgebieden. Lees verder.

 
   

Een “valvriendelijk” huis.

Iedereen praat erover. Stichtingen zoals Zilver Wonen Werken en de ouderenbond ANBO doen er onderzoek naar en de overheid deelt subsidies uit aan bedrijven in hulpmiddelen die zorgen dat u als ouderen langer op u zelf kan blijven wonen.

Lees verder

 
   

CDA Lokaal blikt terug en kijkt vooruit!

Het jaar 2015 ligt achter ons, goed om even terug te kijken, maar ook vooruit te kijken naar onderwerpen waarmee wij als CDA fractie ons in 2016 ongetwijfeld gaan bezighouden.

Lees verder

 
   
     

CDA voor veiligheid

Ook in het nieuwe jaar gaat het CDA voor veiligheid, maar dat kunnen we niet alleen. Veiligheid, het is een ruim begrip en 100% veiligheid bestaat niet, ongeacht welke Wet of middelen men hiervoor in het leven roept. Is het niet een begrip dat zowel gevoelsmatig als denkbeeldig bij iedereen andere gedachten en zelfs angsten oproept? En welk gevoel of beeld overheerst bij u?

Lees verder

   
     

CDA en het nieuwe subsidiebeleid in Gilze en Rijen

Woensdag 2 december stond de Algemene Subsidieverordening Gilze en Rijen 2016 op de agenda van de commissie Samenleving. Deze subsidieregeling gaat gelden vanaf 1 juli 2016 t/m 2019 en alle verenigingen krijgen hiermee te maken. Het zwaartepunt van de discussie betreft het mogelijk afschaffen van de subsidie voor jeugdleden welke momenteel € 12,50 per jeugdlid bedraagt. Bij een grote sportvereniging zoals voetbal gaat het al gauw om duizenden euro’s.

Lees verder

   
     

De Eerste Kamer: een extra paar ogen van het parlement

Met grote indringendheid komt de wereld van alle dag onze huiskamers in. Of het nu gaat om echt Nederlandse kwesties (denk aan de Fyra), om het functioneren van de EU (denk aan de Griekse schuldencrisis) of de wereldproblemen waar ook wij mee te maken krijgen (denk radicalisering en de dreiging van terrorisme), een gemiddelde dag komen zij allemaal voorbij. Natuurlijk horen wij dan al snel commentaren vanuit de Tweede Kamer of het kabinet. Maar waar blijft de Eerste Kamer?

Lees verder

   
     

CDA akkoord met de kaders voor nieuw subsidiebeleid en begroting 2016

Het CDA Lokaal is positief over de opzet van meedenken in bijeenkomsten voor verenigingen en organisaties. Verschillende verenigingen hebben hun zorgen geuit. Tijdens deze bijeenkomsten blijkt dat niet altijd helder was wat dit nu precies voor een vereniging gaat betekenen. Wij hebben begrip voor de zorgen die zijn uitgesproken. Het CDA heeft met nadruk gevraagd om de besparing die wordt voorgesteld opnieuw te bezien. Het CDA Lokaal is van mening dat iedereen mee moet kunnen blijven doen. Ook voor verenigingen en organisaties die te maken krijgen met een vernieuwd subsidiebeleid is het belangrijk dat het college in gesprek  gaat om de situatie en de gevolgen te bespreken.  Het CDA gaat ook hier voor maatwerk.

Lees verder

   
     

CDA Lokaal introduceert het steunlidmaatschap!

Als gemeenschap worden we sterker als we samen discussiëren en ideeën vormen hoe onze gemeente er in de toekomst uit kan zien. Niet voor niets is ons motto tijdens deze gemeenteraadsperiode ‘Iedereen doet mee, want iedereen doet er toe’.  We hebben iedereen nodig om ideeën te horen, discussies te voeren en activiteiten te organiseren. Het CDA Gilze en Rijen profileert zich als een lokale partij, met lokale standpunten en mensen.

Lees verder

   
     
     

 

Laatste wijziging: 20-11-2017 19:35:02
Aantal bezoekers: 38295