CDA Gilze en Rijen< Naar CDA.nl

CDA akkoord met de kaders voor nieuw subsidiebeleid en begroting 2016.

CDA akkoord met de kaders voor nieuw subsidiebeleid en begroting 2016.

Het CDA Lokaal is positief over de opzet van meedenken in bijeenkomsten voor verenigingen en organisaties. Verschillende verenigingen hebben hun zorgen geuit. Tijdens deze bijeenkomsten blijkt dat niet altijd helder was wat dit nu precies voor een vereniging gaat betekenen. Wij hebben begrip voor de zorgen die zijn uitgesproken. Het CDA heeft met nadruk gevraagd om de besparing die wordt voorgesteld opnieuw te bezien. Het CDA Lokaal is van mening dat iedereen mee moet kunnen blijven doen. Ook voor verenigingen en organisaties die te maken krijgen met een vernieuwd subsidiebeleid is het belangrijk dat het college in gesprek  gaat om de situatie en de gevolgen te bespreken.  Het CDA gaat ook hier voor maatwerk. 

Het CDA Lokaal onderschrijft de denkrichting van het college. Participatie , samenwerking en vrijwilligers staan hierin centraal. Vooral vragen wij aandacht voor vrijwilligers. Zij zijn immers het cement van onze samenleving.   Hoe dit allemaal gaat verlopen is nog niet bekend. Het CDA heeft samen met andere politieke partijen bij de bespreking van de begroting 2016  aangegeven dat de besparing, zoals die nu voor de komende jaren wordt voorgesteld van tafel moet. De kanteling moet wel worden doorgezet. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het  maatschappelijk belang  worden aangetoond. Het CDA vindt dat de besparing op subsidie niet mag leiden tot het verliezen van het bestaansrecht van verenigingen. De onrust die is ontstaan zal weggenomen moeten worden. Hier zal het CDA zich voor inzetten. Wij blijven contact houden met verenigingen en doen een oproep om ons op te zoeken, als zij dit nodig vinden. Wij staan open voor reacties en zorgpunten.

Het CDA Lokaal is positief over een sluitende begroting voor 2016, waarbij wij bij de 25 goedkoopste gemeenten van ons land behoren. Ook het financieel meerjarenperspectief is sluitend.  Het is niet zo dat we helemaal geen zorgen hebben, ondanks dat we er financieel goed voorstaan. Ondanks dat de cijfers van de afgelopen periode ten aanzien van de drie decentralisatie positief zijn hebben we wel zorgen over de jeugdzorg. Wij hebben aandacht voor lokaal maatwerk, ook als het gaat om jeugdzorg. In 2016 staan we voor belangrijke investeringen, zoals een nieuwe sporthal met zwembad en basisschool de Wildschut in Gilze.

Langer thuis blijven wonen van ouderen door een blijverslening.
Tijdens de begrotingsbespreking hebben we een motie ingediend die het mogelijk kan maken dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen door middel van een blijverslening.   Mensen met een klein pensioen en met gering eigen geld krijgen soms geen financiering van de bank voor aanpassingen aan hun woning. Vaak is hierbij wel sprake van een overwaarde van hun eigen huis. Wij hebben begrepen dat deze blijverslening in de maak is en vragen het college deze mogelijk te maken. Bij deze regeling staat de gemeente garant.

Lenie Schuermans CDA Lokaal fractie Gilze en Rijen


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top