CDA Gilze en Rijen< Naar CDA.nl

De Eerste Kamer: een extra paar ogen van het parlement

De Eerste Kamer: een extra paar ogen van het parlement

Met grote indringendheid komt de wereld van alle dag onze huiskamers in. Of het nu gaat om echt Nederlandse kwesties (denk aan de Fyra), om het functioneren van de EU (denk aan de Griekse schuldencrisis) of de wereldproblemen waar ook wij mee te maken krijgen (denk radicalisering en de dreiging van terrorisme), een gemiddelde dag komen zij allemaal voorbij. Natuurlijk horen wij dan al snel commentaren vanuit de Tweede Kamer of het kabinet. Maar waar blijft de Eerste Kamer?

De Eerste Kamer staat niet in de woelige politiek van alledag. Voor sommigen lijkt dat misschien een zwakte. Ik zie dat vooral als een kracht. Om te beginnen houdt de Eerste Kamer zich eigenlijk alleen bezig met wetgeving. Dat is altijd al wat meer gericht op de lange termijn. Natuurlijk kan ook wetgeving de golven hoog doen opwaaien. Tegen de tijd dat een voorstel bij de Eerste Kamer ligt, zijn ook dan de hypes en de emoties meestal voorbij. Met de gereedschapskist die zij heeft, draagt de Eerste Kamer dan bij aan verbeteringen. Die liggen vaak in de sfeer van de uitleg en uitvoering. Een enkele keer stapt de Eerste Kamer op de rem. Dat was vorig jaar bijvoorbeeld het geval bij de beperking van de vrije artsenkeuze en toen zij een stokje stak tegen de brede invoering van de ‘elektronische enkelband’. Ik ben met overtuiging lid van deze Kamer. Zij is het ‘extra paar ogen’ van het parlement. Op een bescheiden, maar belangrijke manier zorgt zij voor tegenwicht tegen een te gemakkelijk ‘ja’ en tegen soms eenzijdige politieke druk.

Sophie van Bijsterveld is lid van de Eerste Kamer voor het CDA     

 


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top