CDA Gilze en Rijen< Naar CDA.nl

CDA en het nieuwe subsidiebeleid in Gilze en Rijen.

CDA en het nieuwe subsidiebeleid in Gilze en Rijen.

Woensdag 2 december stond de Algemene Subsidieverordening Gilze en Rijen 2016 op de agenda van de commissie Samenleving. Deze subsidieregeling gaat gelden vanaf 1 juli 2016 t/m 2019 en alle verenigingen krijgen hiermee te maken. Het zwaartepunt van de discussie betreft het mogelijk afschaffen van de subsidie voor jeugdleden welke momenteel € 12,50 per jeugdlid bedraagt. Bij een grote sportvereniging zoals voetbal gaat het al gauw om duizenden euro’s.

Ter verdediging van het nieuwe beleid, schetste verantwoordelijk wethouder Zwarts de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een vereniging en nam daarbij de Scouting verenigingen als voorbeeld. Zij roemde de opvoedkundige en educatieve mogelijkheden van Scouting.

Los van het feit dat het CDA de Scouting verenigingen binnen onze gemeente waardeert voor het vele goede werk dat zij voor onze jeugd verricht geldt dit volgens het CDA ook voor andere verenigingen die zich met jeugd bezig houden. Uit eigen ervaring zie ik hoe jeugdtrainers, veelal ouders, bij een voetbalvereniging zich enthousiast inzetten om niet alleen het spelletje aan de kinderen uit te leggen, maar zich daarnaast ook bezig houden met teamvorming en respect hebben voor je medespelers en tegenstander. Ook voor een voetbalvereniging ligt naast educatie een opvoedkundige taak weggelegd. Ongetwijfeld gebeurt dit ook bij andere verenigingen.

Subsidiëring per jeugdlid niet relevant
Daarom is voor het CDA de maatschappelijk relevantie van een vereniging van belang. Wat betekent en doet een vereniging voor onze jeugd naast het technisch bijbrengen van het spelletje. Verenigingen die aan deze voorwaarden voldoen en geen mogelijkheden zien dit uit eigen inkomsten te bekostigen dienen daarvoor te worden beloond door middel van subsidie. Of dit per jeugdlid of door middel van een vaste bijdrage gebeurt is niet relevant. Voor het CDA  geldt dat dit, naast Scouting, voor alle Sport- en Culturele verenigingen moet gelden.

 

Namens de CDA fractie,

Jac Wouters,

Fractievoorzitter.

Onderschrift foto: GilzeF3-tonen van wederzijds respect

 

 


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top