CDA Gilze en Rijen< Naar CDA.nl

CDA voor veiligheid

CDA voor veiligheid.

Ook in het nieuwe jaar gaat het CDA voor veiligheid, maar dat kunnen we niet alleen. Veiligheid, het is een ruim begrip en 100% veiligheid bestaat niet, ongeacht welke Wet of middelen men hiervoor in het leven roept. Is het niet een begrip dat zowel gevoelsmatig als denkbeeldig bij iedereen andere gedachten en zelfs angsten oproept? En welk gevoel of beeld overheerst bij u? Zijn het de beelden vanuit Parijs, de maatregelen in Brussel, het geweld binnen de drugswereld, een ernstig verkeers- of treinongeluk, het neerstorten (neerhalen) van de MH17 of zijn het de lokale items over veiligheid die ter sprake kwamen tijdens de behandeling van de Gemeentelijke begroting? We weten het niet want iedereen is anders. Wat we wel weten is dat alles wat we doen of van plan zijn te doen niet onder elke omstandigheid volledig zonder gevaar is en dat beangstigd ons. We hebben nu eenmaal de natuurlijke neiging om gevaar en angst te vermijden. Onze gedachtes helpen ons daar zelfs een handje bij door regelmatig te roepen: niet doen, kijk uit, stop daarmee, gevaarlijk, houw op, niet leuk, etc. Maar wat beangstigd ons nu het meest? Is dat verkeersveiligheid, brandveiligheid, sociale veiligheid, vliegveiligheid, cyber security, voedselveiligheid of is het een samenstelsel van bijv. openbare veiligheid of externe veiligheid. CDA lokaal heeft getracht om de lokale punten te verwoorden en op te nemen in zijn verkiezingsprogramma. Zo bewaken we en hebben aandacht voor 1. Verkeersveiligheid. 2. Veiligheid rond het spoor. 3. Veiligheid voor onze fietsende schooljeugd. 4. Veiligheid in relatie tot het AZC en niet te vergeten 5. Brand- en vliegveiligheid. Maar wij stellen ook dat de veiligheid van onze samenleving samenhangt met de sociale verantwoordelijkheid die mensen in hun eigen omgeving willen nemen. Deze verantwoordelijkheid in combinatie met de inzet van politie en de door het Rijk opgestelde regeltjes zijn de enige duurzame manier om de lokale samenleving veiliger te maken of om onveiligheid in de toekomst te voorkomen. De gemeente Gilze en Rijen moet veiliger! Tijdens commissie- en raadsvergaderingen schreeuwden we het van de daken en iedereen wist het op zijn eigen manier onder de aandacht te brengen. We willen niet dat er op veiligheid wordt bezuinigd, maar zoals aangegeven veiligheid is niet alleen een taak van de gemeente, politie en justitie. Ook de burgers zelf, ouders, horeca, winkeliers, ondernemers etc. zijn hiervoor verantwoordelijk. Samen kunnen we meer, Samen voor meer veiligheid.

Wilt u meer weten over wat er in ons programma staat op het gebied van veiligheid neem dan contact op met de fractie van CDA lokaal Gilze en Rijen of mail naar info@cda-gilzerijen.nl .

CDA Lokaal Gilze en Rijen wenst u een veilig en voorspoedig 2016.


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top