CDA Gilze en Rijen< Naar CDA.nl

CDA Lokaal actief op boomfeestdag in Gilze.

Speelbos mooi voorbeeld van lokale kracht.

CDA LOKAAL ACTIEF OP BOOMFEESTDAG IN GILZE.

Zoals in de eerste Buurt Bewuste Bijeenkomst die CDA Lokaal heeft georganiseerd al duidelijk is geworden, hechten inwoners van onze gemeente veel waarde aan het openbare groen en de vele natuurgebieden.

Boomfeestdag stond het nieuw te openen Speelbos in Gilze centraal. Voor CDA Lokaal was dit reden om te onderschrijven, dat het grote waarde hecht aan dit soort burgerinitiatieven. De fractieleden staken de handen uit de mouwen en lieten zien, dat ze groene vingers hebben. Niet alleen hun vingers overig, want uiteraard staken ze niet onder stoelen of banken, dat hiermee een belangrijk item uit het CDA-programma wordt ondersteund.

Naast dit fysieke initiatief geeft fractievoorzitter Jac Wouters aan, dat het niet bij dit eenmalige optreden blijft. Hij wil dat de achterstand op de herplantplicht, die momenteel bestaat in onze gemeente voor het einde van 2016 is ingehaald.

Ook is in het coalitieakkoord afgesproken dat in onze gemeente 50 monumentale bomen worden geplant. De fractievoorzitter van CDA Lokaal is er veel aan gelegen, dat dit ook voortvarend wordt uitgevoerd. Hiermee blijft de gemeente Gilze en Rijen op peil wat groenvoorziening betreft, hetgeen de leefbaarheid ten goede komt. Het CDA Lokaal stelt in deze ook op prijs op geregelde tijden te overleggen met de NLGR, de natuur en landschapsvereniging Gilze en Rijen, bij besluiten op dit terrein.


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top