CDA Gilze en Rijen< Naar CDA.nl

CDA Lokaal krijgt veel huiswerk mee uit Gilze

Betrokken bewoners bij Buurt Bewuste Bijeenkomst

In de gastvrije Irish Pub aan de Nieuwstraat in Gilze hield CDA Lokaal zijn tweede Buurt bewuste bijeenkomst. Het doel van deze bijeenkomst is om te weten wat er bij de inwoners van de verschillende buurten en kernen leeft. Dit kan directe actie voor de partij betekenen, maar ook als input voor de volgende verkiezingsperiode dienen.

FIETSPADEN

Bij de bijeenkomst in Gilze was er veel aandacht voor de veiligheid op de fietspaden rondom Gilze. Gilze heeft een prachtig mooi buitengebied, waar recreatie via wandelen en fietsen volop gebeurt. Er werd gewezen op veel plaatsen, waar het onderhoud dient te verbeteren of de verkeersveiligheid onvoldoende is.

AZC

Ook is veel gesproken over de situatie rondom het AZC. De aanwezigen gaven unaniem aan geen enkel bezwaar te hebben tegen het AZC, maar er werd wel gewezen op een aantal aspecten waar men zich zorgen over maakt. Dit betrof bijvoorbeeld de overbelasting van het riool, als het aantal bewoners groter wordt. Ook de zorg over het behoud van de monumentale historische gebouwen als er verbouwd gaat worden is groot.

Enkele plaatsen in de bebouwde kom van Gilze werden genoemd, die een doorn in het oog van de aanwezigen zijn, doordat er geen onderhoud wordt gedaan, waardoor verwaarlozing ontstaat. Ook een over de weg hangend balkon is vragen om problemen, zo gaf men aan.

MOLLEBOS

Men had zorg over de frequentie van de activiteiten in het Mollebos, uiteraard hoort het Mollebosfist er thuis, maar er werd gewezen op het evenemententerrein bij de sportvelden dat geschikt is voor andere grote activiteiten, waardoor de veelvuldige overlast in het dorpscentrum kan worden weggehaald.

De voorzieningen in het dorp zijn goed, de inwoners vinden het fijn om er te wonen.

Wethouder Rolph Dols en fractievoorzitter Jac Wouters, die namens CDA Lokaal aanwezig waren hebben goed geluisterd en zullen aandacht besteden aan de genoemde punten.


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top