CDA Gilze en Rijen< Naar CDA.nl

CDA blij met verordening Blijverslening Gilze en Rijen

 Langer zelfstandig thuis wonen stap dichterbij

CDA blij met Verordening Blijverslening Gilze en Rijen

Woning verbouwen met hulp van de gemeente.

Op initiatief van de fractie van het CDA hebben wij samen met de fractie van de VVD in de gemeenteraad van Gilze en Rijen onlangs een motie ingediend voor het beschikbaar stellen van de zogeheten blijverslening. Deze motie is ondersteund door alle partijen in de gemeenteraad van Gilze en Rijen. Wij danken het college voor de snelle aanpak en uitvoering van onze motie. Gilze en Rijen is hiermee één van de eerste gemeenten in ons land die het verstrekken van een blijverslening mogelijk maakt. Het voorstel tot vaststelling van de Verordening Blijverslening Gilze en Rijen stond op de agenda van de commissievergadering Samenleving van 14 september jl. en staat op de agenda van de raadsvergadering van 3 oktober a.s. In de verordening zijn de spelregels opgenomen om in aanmerking te komen voor deze lening.

Gilze en Rijen maakt de drempel zo laag mogelijk.

Het aantal ouderen in Nederland neemt de komende jaren sterk toe. Verwacht wordt dat in 2040 ruim een kwart van de bevolking ouder is dan 65 jaar en dat een derde deel van hen ouder zal zijn dan 80 jaar. Ouderen willen steeds vaker oud worden in hun vertrouwde woning en buurt. Hierdoor worden andere eisen aan kwaliteit van woonomgeving gesteld. Met de blijverslening wordt het zelfstandig thuis blijven wonen bevorderd.

Voor wie is de blijverslening bestemd.

De lening is bestemd voor huiseigenaren en heeft als doel de woning levensbestendig te maken of aan te passen aan de zorgvraag. Veel ouderen hebben onvoldoende vermogen om noodzakelijke aanpassingen te kunnen betalen omdat hun vermogen vast zit in de stenen van hun eigen huis. Gezien hun leeftijd komen zij ook niet in aanmerking voor een hypotheek bij een bank. Voor hen is de blijverslening van de gemeente een uitstekend instrument om woningaanpassingen te kunnen verwezenlijken. Het te lenen bedrag bedraagt minimaal € 2.500,-- tot maximaal € 50.000,-. Terugbetaling van rente en aflossing vindt plaats  middels een 20 jarige annuïteitenlening. Leningen tot € 10.000,- worden verstrekt als consumptief krediet. Leningen van € 10.001,- tot € 50.000,- worden verstrekt als hypotheek. Vervroegde aflossing is mogelijk. Verplichte aflossing van hypothecair verstrekte leningen is verplicht bij verkoop van de woning. Meer informatie en voorwaarden vindt u in de verordening. De blijverslening wordt verstrekt door gemeenten in samenwerking met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting en is een prima en goedkope hypotheek voor senioren.

Communicatie.

Het CDA is van mening dat communicatie en uitleg over de mogelijkheden van deze hypotheekvorm belangrijk zijn en dat de mogelijkheden van de blijverslening breed in onze gemeente aan onze burgers via diverse organisaties en netwerken bekend gemaakt moeten worden. Onder voorbehoud van aanname in de gemeenteraadsvergadering van 3 oktober a.s. komt de blijverslening beschikbaar per 1 januari 2017.

Meer info op https://svn.nl/leningen/Gilze-en-Rijen/blijverslening-hypothecair    Voor indienen aanvraag bel gemeente 14-0161 of info@gilzerijen.nl.


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top