CDA Gilze en Rijen< Naar CDA.nl

Fractievoorzitter beschouwt de actualiteit

CDA FRACTIEVOORZITTER JAC WOUTERS BESCHOUWT DE ACTUALITEIT

De zomervakantie 2016 nadert met rasse schreden dus waren de afgelopen week de laatste commissievergaderingen van het politieke jaar 2015/2016.

Laat ik beginnen met een kwalijke vergissing in BN De Stem van 5 juli jl  waarin Zorgcentrum St. Franciscus in Gilze werd neergezet als één van de 150 zorgcentra waarin de geleverde zorg niet op orde zou zijn. Niets is minder waar. Op de lijst van 150 instellingen komt inderdaad een instelling RK ouderenzorg St. Franciscus voor, maar dit is niet Zorgcentrum St. Franciscus in Gilze. Sterker nog Zorgcentrum St. Franciscus in Gilze is zeer recent door Mona Keijzer van het landelijk CDA genoemd als modelvoorbeeld hoe ouderenzorg anno 21e eeuw er uit moet zien. Kleinschalige zorg met aandacht voor de medemens.

Veilige fietsverbinding tussen Gilze en Riel

Reeds jaren vraagt het CDA de verbindingsweg tussen Gilze en Riel te voorzien van een veilig fietspad. Dit was niet mogelijk omdat de gemeente Goirle, voor ¾ deel eigenaar van de weg weigerde medewerking te verlenen. Het CDA Gilze-Rijen lokaal heeft daarom contact gezocht met raadsleden van de gemeente Goirle, hetgeen heeft geleid tot een gezamenlijke aanpak van deze weg. Als alles volgens plan verloopt, kan een en ander in 2018 worden afgerond.

Verkeersvisie 2015

Ook stond de verkeersvisie 2015 op de agenda, een overkoepelende visie en beleid op het gebied van verkeer en vervoer tot 2025. Het CDA miste in deze visie het belang van oplaadpunten voor zogenaamde E-bikes. Door toename van het aantal E-bikes is er ook een behoefte ontstaan aan oplaadpunten bij openbare gebouwen, horecagelegenheden en terrassen. De wethouder heeft toegezegd dit alsnog op te nemen in de verkeersvisie.

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze fractieleden. Telefoonnummers en email adressen vindt U op de website van het CDA Gilze en Rijen.


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top