CDA Gilze en Rijen< Naar CDA.nl

CDA Lokaal tevreden over begroting 2017

CDA GILZE EN RIJEN tevreden over begroting 2017

In de raadsvergaderingen van 31 oktober en 8 november j.l. is de begroting 2017 van onze gemeente behandeld. Een sluitende begroting met ook een positieve doorkijk t/m 2021, waarbij veel wensen en verkenningen zijn doorgerekend en passen in het meer jaren perspectief. Een begroting waarbij de lasten voor onze burgers in 2017 slechts minimaal ( 0,45 % ) stijgen. Met deze geringe lasten stijging blijft Gilze en Rijen tot één van de goedkoopste gemeente van ons land behoren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze begroting unaniem door alle politieke partijen werd goedgekeurd, met een speciaal woord van lof voor onze CDA wethouder Dols van financiën.

Speciale aandacht van het college vroeg de CDA fractie voor aanpassing van het kruispunt Hannie Schaftlaan – Mosstraat. Een kruispunt waar de afgelopen jaren veel ongelukken zijn gebeurd. Wij zijn blij met de toezegging van het college dat reeds in de commissievergadering Ruimte van 29 november maatregelen ter verbetering worden besproken. Ook de herstructurering van verkeersstromen op het Raadhuisplein is door de CDA fractie benoemd. In de begroting staan gelden voor de structuurvariant opgenomen. Het is verstandig met de werkzaamheden te wachten tot er meer duidelijkheid is over mogelijke ondertunneling van de 5 Eikenweg met mogelijk andere verkeersstromen vanuit Rijen. Een samen met de PvdA ingediende motie om gedurende deze wachttijd een proefneming te starten met de linksomvariant zonder veel fysieke ingrepen haalde het niet.

Veel geld wordt gereserveerd voor onderzoek en uitvoering van de spoorzone in Rijen. Belangrijk in het kader van veiligheid. Het CDA heeft het college wel gevraagd geen stadse allures aan te meten bij de inrichting. Goede parkeer gelegenheid ook aan de zuidkant, veilige en makkelijk te bereiken perrons via voetgangers/fietstunnel is een noodzaak.

Ontwikkeling van de centrumplannen in Gilze en Rijen laat te lang op zich wachten. Wij hebben het college gevraagd alles in het werk te stellen om de gronden zo snel mogelijk te verwerven.

Het landelijk CDA komt met een initiatiefnota genaamd “ Mantelzorgers wees er zuinig op “. Dit alles om de positie van de mantelzorgers te versterken. Hun positie wordt in dit voorstel wettelijk beter vastgelegd. In het kader van betrouwbare overheid gaan wij er vanuit dat onze gemeente deze regeling overneemt. Rechtvaardig zijn en zorgen voor mensen die kwetsbaar zijn is voor het CDA niet meer dan “ publieke gerechtigheid “.

Het spreekt vanzelf dat ook het CDA blijft knokken voor behoud van een consultatiebureau in Gilze. Wij zien dit knokken ook bij het college, meer speciaal bij wethouder Van der Veen.

Een samen met alle partijen ingediende motie om de “Ahoed “ in Gilze op de huidige locatie te handhaven werd overgenomen door het college.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de CDA fractie. U vindt adressen en telefoonnummers op onze website

Jac Wouters,

fractievoorzitter


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top