CDA Gilze en Rijen< Naar CDA.nl

CDA Lokaal Gilze en Rijen eens met Statenfractie.

                                                                                                           19-12-2016

CDA lokaal Gilze en Rijen tegen stikstofverordening provincie.

De  CDA fractie in de gemeenteraad van Gilze en Rijen staat vierkant achter de CDA Statenfractie waar het gaat om de Verordening Stikstof in Noord-Brabant.

Met de Statenfractie zijn wij van mening dat de Verordening Stikstof van tafel moet.

Dat de landbouw moet vernieuwen én verduurzamen is ook de mening van het CDA in Gilze en Rijen. De samenleving verandert en stelt anno 2017 andere eisen aan volksgezondheid, milieu en dierenwelzijn dan in de vorige eeuw.

Echter, tegelijkertijd is de land- en tuinbouw in Nederland onmisbaar en mede verantwoordelijk voor het voeden van 17 miljoen monden. Alleen al in Brabant dragen duizenden boerenfamilies hieraan bij, ook in Gilze-Rijen. Ook onze boeren zien dat het boerenbedrijf verandert en vandaag niet hetzelfde kan zijn als dat van morgen.

Daarom is vernieuwen en verduurzamen noodzakelijk maar wel op een eerlijke manier. Vernieuwen en verduurzamen vraagt tijd, geld en draagvlak. Daarom kregen onze boeren tot 2028 de tijd om de kostbare maatregelen te nemen. Dit alles om de uitstoot van stikstof te verminderen. Een krappe maar haalbare datum. Omdat veel boeren al grote milieu-investeringen hebben te nemen en de marges in de sector klein zijn zal dit ongetwijfeld leiden tot vervroegd stoppen van een groot aantal boeren.

Omdat het huidige college van Provinciale Staten, bestaande uit SP, PvdA, D66 en VVD, zonder inspraak en overleg de deadline hebben vervoegd naar 2020, zal dit veel boeren dwingen om vervroegd te kiezen. Doorgaan of stoppen. Ooit was de VVD voor minder regels en meer ondernemerschap. Nu helpen ze bij het omvallen van familiebedrijven en leegloop van het platteland met alle risico’s van dien.

Vanwege steeds veranderende wetgeving en regels besluiten veel kinderen van boeren het bedrijf van hun ouders niet voort te zetten. Ook zorgt nieuwe regelgeving voor extra milieu investeringen waarvoor veelal geen financiering mogelijk is vanwege te lage marges. Hierdoor is uitbreiding in volume vaak de enige mogelijkheid om te overleven. Ook de verplichting om bij uitbreiding te betalen voor het opruimen van oude stallen bij stoppers zorgt voor een dusdanige financiële drempel dat opvolging onmogelijk wordt gemaakt.

Het CDA ziet dit niet als vernieuwen en verduurzamen. Wij zien een sector die totaal dichtgeregeld wordt, ondernemerschap belemmert en steeds moet vechten voor haar imago. We zien keihard werkende mensen voor een inkomen tegen de armoedegrens en aan de andere kant zien we een provincie die zich door steeds veranderende regels onbetrouwbaar toont.

De provincie spreekt van een landbouwbeleid als People-Planet-Profit. Eerder is sprake van Oneerlijk-Onbetrouwbaar-Onzorgvuldig. Het boerenverstand is reeds uit onze provincie verdwenen. Met dit beleid verdwijnen ook de boeren.

Bron opinie CDA Brabant

Jac Wouters

fractievoorzitter

 


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top