CDA Gilze en Rijen< Naar CDA.nl

CDA Lokaal begint voorbereidingen op raadsverkiezingen 2018.

 

CDA Lokaal begint al met voorbereidingen raadsverkiezingen 2018.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden.

Hoewel het nog ver weg lijkt, is CDA Lokaal al bezig met de voorbereidingen op het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst 2018. Op een aantal Buurt Bewuste Bijeenkomsten zijn al veel ideeën en wensen van bewoners van onze gemeente verzameld, die het CDA graag in zijn programma zal opnemen. Ook zijn al diverse gesprekken gevoerd met inwoners, die geïnteresseerd zijn om binnen het CDA een rol te vervullen.

Het traject naar de verkiezingen vraagt veel zorgvuldigheid. Allereerst is het van belang, dat er een realistisch verkiezingsprogramma tot stand komt. Daar is veel informatie voor nodig, die verenigingen en belangenorganisaties ons aanleveren. Uiteindelijk wordt met de (steun)leden een aantal bijeenkomsten gehouden om het programma in de steigers te zetten, waarna de leden aan het eind van het kalenderjaar 2017 dit bekrachtigen.

Daarnaast zijn er veel gesprekken, met die leden, die ambitie tonen om op de kandidatenlijst te worden geplaatst. Wie nog geen lid is, maar interesse heeft om binnen het CDA in commissies of in de raad een rol te gaan vervullen, kan hieromtrent contact opnemen met het bestuur, via info@cda-gilzerijen.nl

We willen graag een evenwichtige kandidatenlijst opstellen, met verschillende leeftijdscategorieën, een redelijke man-vrouwverdeling en vertegenwoordiging vanuit de vier kernen.

Voor de bemensing van de raadscommissies zoeken we voor de raadsperiode 2018-2022 inwoners, die betrokken zijn bij gemeentepolitiek en specifieke belangstelling hebben voor de beleidsterreinen middelen, ruimte en/of samenleving. Samen met degenen, die deze rol al vervullen en willen continueren, zoekt het bestuur ook hier naar een evenwichtige en deskundige vertegenwoordiging.

Mocht u een oriënterend gesprek willen met het bestuur, dan nodigen we u van harte uit via voorzitter@cda-gilzerijen.nl  hiertoe het initiatief te nemen. Dan bespreken graag uw ambities en de mogelijkheden om binnen het CDA deze te ontplooien.