CDA Gilze en Rijen< Naar CDA.nl

CDA Lokaal en armoedebeleid

CDA lokaal  en armoedebeleid.

In de gemeenteraadsvergadering van 8 mei jl. werd door de fractie van de PvdA een motie ingediend met het verzoek aan het college, de mogelijkheden te onderzoeken om de zogenaamde Klijnsmagelden bij de juiste doelgroep (kinderen) terecht te laten komen.

Deze motie is door vier partijen in de gemeenteraad verworpen. Het was niet de eerste keer dat er over het armoedebeleid in onze gemeente is gediscussieerd. Ook in het verleden is dit beleid op aandringen van de PvdA- fractie herhaaldelijk op de politieke agenda geplaatst, met telkens hetzelfde voor hen negatieve resultaat.

Wethouder Dols noemde in zijn reactie op de discussie de regeling van de Klijnsmagelden een flutregeling. Woorden die hij misschien beter niet had kunnen gebruiken maar wel werden ingegeven door het herhaaldelijk aandringen van de fractie van de PvdA deze gelden te gebruiken ter verlichting van kinderarmoede maar zonder met concrete bestemmingsdoelen te komen. Dat deze gelden plotseling, zonder nadere onderbouwing, juist voor de 2e kamer verkiezingen bij de gemeenten werden gedeponeerd is wel erg toevallig!

Via de sociale media is de discussie na de raadsvergadering doorgegaan. Er werd zelfs vermeld dat wethouder Dols gezegd zou hebben dat er in Gilze en Rijen geen kinderarmoede bestaat. Dit is pertinent onwaar. Wethouder Dols heeft dit nooit gezegd. Het huidige beleid in Gilze en Rijen is er juist op gericht om iedereen die in armoede leeft, kinderen en volwassenen, zo goed mogelijk in beeld te brengen. Dat doen we al en dat blijven we doen en dit staat helemaal los van dit extra geld uit Den Haag, de zogenaamde Klijnsmagelden. Uitvoering van een ruimhartig armoedebeleid is onze plicht als samenleving. Dit is wat wethouder Dols heeft gezegd. En daar staat het CDA volledig voor!

Als CDA-fractie in Gilze en Rijen staan wij pal voor een eerlijke en dienstbare manier van politiek bedrijven. Waarbij we niemand in de kou laten staan! Wij geloven niet in cadeautjes-politiek waarbij gemeenschapsgeld wordt gebruikt om stemmen te winnen. Politiek is geen spel maar een serieuze verantwoordelijkheid.

Jac Wouters,

Fractievoorzitter CDA